Website sencor.vn được xây dựng nhằm mục đích tạo ra một nơi để các web designers và các developer cập nhật những thông tin, câu chuyện mới nhất và có sức ảnh hưởng nhất trên internet, tập trung vào mảng thiết kế website.

Website bao gồm các nội dung chính:

  • website template
  • xu hướng thiết kế
  • kiến thức thiết kế
  • cộng đồng thiết kế
  • Những tin tức thiết kế nổi bật khác

Các bài viết trên website được tìm kiếm trên các trang tin liên quan đến thiết kế uy tín nhất và được dịch bởi đội ngũ cộng tác viên thành thạo tiếng Anh và hiện đang làm việc trong lĩnh vực thiết kế và công nghệ thông tin.

Vì thế nội dung các bài viết được đảm bảo là dễ hiểu và chính xác với nội dung truyền tải trong bài viết gốc nhất.