Ra mắt website ‘Hanoidep.vn’ về văn hóa, đời sống người Hà Nội

Website “Hanoidep.vn” là kênh thông tin đặc biệt về văn hóa, đời sống và con người Hà Nội. Website được xây dựng đảm bảo nội dung theo yêu cầu và sự tiên tiến, hiện đại về mặt thiết kế, kỹ thuật. Website hướng tới đối tượng khá rộng, từ 16 tuổi trở lên, với mọi thành phần người đọc trong nước và kiều bào nước ngoài.

Website gồm 5 chuyên mục chính: Tin nổi bật trong ngày với thông tin về các sự kiện, hoạt động văn hóa, đời sống, con người nổi bật trong ngày. Tiêu điểm Hà Nội là những nét đặc sắc tạo nên diện mạo Hà Nội hôm qua và hôm nay. Chuyên mục Người Hà Nội là những câu chuyện hay, cảm động về người Hà Nội, đặc biệt là văn hóa ứng xử, cốt cách nho nhã của người Hà Nội xưa và nay. Trải nghiệm Hà Nội là trải nghiệm của những người sống tại Hà Nội, du khách trong nước, quốc tế đến với Hà Nội, thông qua các hoạt động du lịch, tham quan, trải nghiệm về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực…

Hà Nội đẹp, chưa đẹp là chuyên mục trọng tâm của website, tập trung tuyên truyền về những nét đẹp, tinh hoa của Hà Nội, con người Hà Nội, đồng thời phản ánh mặt chưa đẹp, hạn chế, thói quen tồn tại trong đời sống văn hóa, cảnh quan đô thị Hà Nội.

Ngoài năm chuyên mục chính đã hoàn thành và đưa vào hoạt động tuyên truyền, website “Hanoidep.vn” dự tính trang này không chỉ là những chuyên mục truyền tải giúp người đọc có thể học hỏi, khám phá tìm hiểu sâu rộng về đời sống, văn hóa và con người Hà thành trải qua thăng trầm  theo dòng lịch sử mà còn Ban biên tập website mong muốn chuyên mục này chính là nơi cất giữ,bảo tồn dữ liệu về đời sống và phong cách con người Hà Nội theo dòng chảy của lịch sử từ khi văn minh Thăng Long ra đời.

Website “Hanoidep.vn” được thiết kế có thể tích hợp phương tiện nghe-xem, đặc biệt một số chuyên mục mời bạn đọc tương tác có kiểm duyệt xuất bản của Ban biên tập. Website “Hanoidep.vn” kết nối thông tin với Cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, fanpage của Sở và website của các đơn vị trực thuộc Sở