Làm thế nào để thiết kế logo phù hợp với website cá độ?

Thiết kế web cá cược có phạm pháp hay không?

Xác định được công ty thuê bạn nghiên cứu web là công ty Việt Nam hay công ty nước ngoài, bởi vậy sẽ có hai trường hợp đặt ra:

Thứ nhất: Công ty thuê bạn là công ty Việt Nam.

Theo Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, cá độ được coi là hành vi đánh bạc quy định tại điều 321 BLHS. Hành vi thiết kế web cá độ là hành vi gá bạc và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 322 “Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”:

Điều 322. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc bị áp dụng hình phạt tù từ 01-05 năm:

a) Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

b) Sử dụng địa điểm thuộc quyền Sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;

d) Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc hành vi quy định tại Điều 321 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội với các trường hợp sau đây, thì bị áp dụng hình phạt tù từ 05-10 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Áp dụng thu tư lợi bất chính với số tiền từ 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương, tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Thứ hai: Công ty thuê bạn là Công ty nước ngoài và việc nghiên cứu thiết kế hoàn toàn ở nước ngoài thì sẽ không điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Do đó, Việc nghiên cứu web trong trường hợp này sẽ không vi phạm các quy định của phap luật Việt Nam.