Để kết nối đến ban quản trị website sencor.vn, bạn vui lòng gửi email đến các địa chỉ mail sau đây : ( Lưu ý gửi đúng hòm mail để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn được nhanh hơn)

  • Các vấn đề chung và báo lỗi website: info@sencor.vn
  • Góp ý đến ban quản trị về nội dung các bài viết: gopy@sencor.vn
  • Hợp tác hoặc gửi bài viết để đăng tải trên trang web: pr@sencor.vn

Chúng tôi sẽ kiểm tra email thường xuyên và gửi phản hồi đến bạn trong thời gian sớm nhất.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi trang web của chúng tôi!